Etik og fortrolighed

Etik og fortrolighed

Hos Bloom er høj etik og fortrolighed i forhold til vores samarbejdspartnere og kandidater af allerstørste vigtighed, og vi behandler alle med fuld respekt.

Som kunde i Bloom behandles alle oplysninger om jeres virksomhed på fortrolig vis. Vi kontakter ikke vores kunders ansatte med forslag om stillingsskifte, og dette princip bibeholdes også to år efter ophørt samarbejde. Ligeledes tager vi ikke kontakt til kandidater, som stadig er ansatte i den virksomhed, vi har rekrutteret dem til.

Efter ansættelse af den bedst egnede kandidat anser vi det som god skik at følge op på tilfredshed med ansættelsen i op til seks måneder. Denne sparring sikrer, at medarbejder og virksomhed kommer til at fungere optimalt sammen så hurtigt som muligt. Ligeledes tilbyder vi tre måneders garanti efter ansættelsen.

Derudover er det vigtigt at pointere, at vi ikke videregiver oplysninger om vores kunder og kandidater uden deres samtykke. Læs mere om behandling af oplysninger under datapolitk.