Test af kandidater

Dybere indsigt i personlighed og logiske evner

Personlighedsprofil og IQ/Logisk Test

Hos Bloom tilbyder vi tests som et supplerende redskab til evaluering af en kandidat. Når du har mødt en egnet kandidat og ønsker at fortsætte processen, kan det være relevant at analysere kandidatens logik og personlighed på et dybere niveau. Det kan give en indsigt i kandidatens dybere værdier, fremtidige kompetencer og langsigtede arbejdsstil. Tests kan derfor være med til at sikre, at kandidaten er egnet til både stillingen og især til organisationen.

Vi ønsker at understrege, at vi anvender tests som et dialogværktøj. Vi ser kandidaten som et helt menneske, og vi mener derfor, at tests kun bør være en del af kandidatens samlede evaluering. Af samme grund holder vi altid grundige feedbacksamtaler med testpersonen og giver virksomheden konstruktiv tilbagemelding om resultatet.

Fordelene ved at foretage tests er:

 • At virksomheden og kandidaten får et indblik i kandidatens stærke og svage sider.
 • At virksomheden har et bedre udgangspunkt for at forstå, hvad der motiverer kandidaten.
 • At I forstår hinanden og forstår jeres forskelligheder.
 • At I ved, hvor I er stærke sammen og hvor der kan opstå vanskeligheder.

Se vores to typer af tests nedenfor.

Enneagram personprofil

 

Vi benytter personprofilen Enneagram, når vi undersøger kandidaters personlighed. Enneagrammet er anerkendt i hele verden som et værktøj til at analysere personlighed. Selve anneagrammet er et oldtidssymbol, og modellen er udviklet af græske filosoffer. Den består af en cirkel med ni indre punkter, hvor hvert punkt indikerer en personlighedstype drevet af motivation og adfærd.

Enneagrammet er både et test- og udviklingsværktøj, og studier har vist, at brug af anneagrammet fører til bedre kommunikation og samarbejde, og en stigning i medarbejderengagement. Årsagen hertil skal findes i Enneagrammets formål: At forstå, hvad der driver en kandidat, samt kandidatens styrker og svagheder. Når du først kender din kandidats personlighedstype, kan du bedre forstå kandidatens potentiale og du ved, hvad der motiverer ham/hende.

Det er samtidig vigtigt at fastslå, at en personprofil aldrig blot er en score på et stykke papir, men et dialogværktøj. Derfor holder vi altid grundige feedback samtaler med testpersonen og vi giver dig som kunde konstruktiv tilbagemelding om resultatet. Vi har konsulenter, der er certificerede i  Enneagrammet og de har alle stor erfaring med brugen af det.

Hvad er Enneagrammet?

 • En anerkendt psykologisk metode, der beskriver ni grundlæggende personlighedstyper. Enneagrammet kan spores tilbage til oldtidens Grækenland.
 • En dybdegående personbeskrivelse, der kan bruges til at kortlægge en række arbejdsrelevante forhold hos den enkelte medarbejder eller leder – så som motivationsfaktorer, samarbejdsevner og stressmønstre.
 • Et godt udgangspunkt for at forbedre kommunikation, samarbejdsrelationer og motivation i virksomheden.

Klik her hvis du vil vide mere om Enneagrammet.

IQ/Logisk test

 

Vi benytter den logiske test People Test Logik, når vi undersøger kandidaters intelligens og færdighedsprofil. Testen er en udvidet intelligenstest og  giver en  profil af en kandidats intelligens og logiske formåen inden for otte forskellige områder. Samtidig giver den en beregning af kandidatens samlede intelligensscore, som giver et billede af kandidatens overordnede intelligens. Rangeringsscoren er baseret på en undersøgelse af 3000 funktionærer og testen har dermed et godt grundlag for at se, hvordan kandidaten differentierer sig fra gennemsnittet.

De otte forskellige områder siger noget om, hvor kandidaten især adskiller sig fra andre og giver et mere nuanceret billede af færdigheder og intelligens. Testens otte områder søger at klarlægge kandidatens:

 • Beslutningshastighed.
 • Evne til at kunne udtænke korrekte løsninger.
 • Evne til at opfatte og observere logisk.
 • Evne til at tænke og konkludere logisk.
 • Evne til at gennemskue og løse komplicerede opgaver.
 • Matematiske sans.
 • Sproglige og grammatiske forståelse, samt evnen til at anvende sproget.
 • Evne til at lære nye ting inden for et fagområde ved at trække på eksisterende viden og læring.

Testen kan hermed vise kandidatens evne til at sætte sig ind i nye opgaver, løse dem effektivt og korrekt, samt forstå komplekse sammenhænge, både på det taktiske og strategiske niveau. Den er ideel til virksomheder, der ud over indsigt i medarbejdernes færdigheder og arbejdsstil, ønsker at identificere deres fulde potentiale gennem større forståelse af deres arbejdsmetoder.

Hvis du vil vide mere om People Test Logik, kan du finde information her.

Bliv kontaktet af Bloom

  Jeg vil gerne vide mere om: