Datapolitik for kunder

Dataansvarlig:

BLOOM

Lautruphøj 1

2750 Ballerup

CVR nr. 27909094

 

1. Indledning

Hos BLOOM prioriterer vi dine rettigheder og sikkerhed som registreret person højt. Derfor har vi lavet en politik om indsamling og behandling af personoplysninger, der beskriver, hvordan BLOOM som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde, når I anvender BLOOM til rekruttering af nye medarbejdere.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1) Når du anvender BLOOM til rekruttering, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne opfylde vores kontrakt. Disse data er afgivet af dig og omfatter navn, navn på virksomhed, adresse, e-mail, telefonnummer. Vores medarbejdere behandler disse oplysninger med stor fortrolighed og respekt for at sikre dig som registreret bedst muligt.

2.2) Vi beder dig om ikke at oplyse såkaldte følsomme personoplysninger til os. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.

 

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

Vores behandling af dine generelle kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om rekruttering af nye medarbejdere med dig.

 

4.Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1) Vi videregiver ikke dine oplysninger til anden part.

4.2) Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører til at opbevare vores data. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

 

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

 

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1) Du har som registreret hos Bloom en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at opfylde.

  • Retten til indsigt i behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Retten til at få berigtiget forkerte oplysninger om dig.
  • Retten til at få slettet dine personlige oplysninger.
  • Retten til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Retten til at få slyttet de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden virksomhed, hvis du ønsker det.
  • Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Da vi har indhentet dit samtykke til vores databehandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.
  • Retten til at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet.

6.2) Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår under kontakt.

6.3) Vi vil gøre alt for at imødekomme dine ønsker omkring behandlingen af personoplysninger, men ønsker du at klage over vores behandling, kan du kontakte Datatilsynet. 

 

7. Ændringer i denne Politik

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne politik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

 

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på sj@bloom.dk.

Opdateret den 11. 05. 2018