Datapolitik for kandidater

Dataansvarlig:

BLOOM

Lautruphøj 1

2750 Ballerup

CVR nr. 27909094

 

1. Indledning

Hos BLOOM prioriterer vi dine rettigheder og sikkerhed, som registreret person højt. Derfor har vi lavet en politik om indsamling og behandling af personoplysninger, der beskriver, hvordan BLOOM som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kandidat, når du ansøger en stilling igennem os eller når vi kontakter dig med henblik på rekruttering til en stilling.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1) Når du søger en stilling igennem os eller kontaktes af os med henblik på rekruttering til en stilling, så behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere informationerne til vores kunde, som ønsker stillingen besat. Disse data er både indsamlet af os og afgivet af dig med samtykke og omfatter: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, cv, generelt arbejdsområde, uddannelse og uddannelse indenfor området, afsluttet år, foto, køn og stilling. Vores medarbejdere behandler disse oplysninger med stor fortrolighed og respekt for at sikre dig som registreret bedst muligt.

2.2) Vi beder dig om ikke at indtaste såkaldte følsomme personoplysninger nogen steder i de informationerne, som du sender til os i forbindelse med ansøgning eller rekruttering til en stilling. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, cpr.nr., politisk standpunkt eller fagforenings-tilhørsforhold.

 

2. Hvad er grundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne finde frem til den bedst mulige kandidat til besættelse af den konkrete stilling. Vi behandler og videregiver kun dine personlige oplysninger til vores kunde med dit skriftlige samtykke.

 

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1) Vi videregiver kun dine personoplysninger til den kunde, som har hyret BLOOM til at stå for rekrutteringen til den pågældende stilling.

4.2) Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører til at opbevare vores data. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

 

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer, efter samtykke fra dig, dine personoplysninger to år. Herefter vil du modtage en mail fra os, om du fortsat ønsker at blive i vores kandidatbase to yderligere år. Såfremt du takker nej, slettes dine personlige oplysninger hurtigst muligt.

 

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1)  Du har som registreret hos Bloom en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at opfylde.

  • Retten til indsigt i behandling af dine personlige oplysninger.
  • Retten til at få berigtiget forkerte personoplysninger om dig.
  • Retten til at få slettet dine personlige oplysninger.
  • Retten til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
  • Retten til at få flyttet de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden virksomhed, hvis du ønsker det.
  • Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger.
  • Da vi har indhentet dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.
  • Retten til at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet.

6.2) Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den e-mail, der fremgår under kontakt.

6.3) Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet.

 

7. Ændringer i denne politik

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre i denne politik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

 

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på sj@bloom.dk.

Opdateret den 11. 05. 2018.