Etik og fortrolighed

Hos Bloom er høj etik og fortrolighed i forhold til vores kunder og kandidater af allerstørste vigtighed, og vi behandler alle med fuld respekt.

Som kunde i Bloom behandles alle oplysninger om jeres virksomhed på fortrolig vis. Vi kontakter ikke vores kunders ansatte med forslag om stillingsskifte, og dette princip bibeholdes også to år efter ophørt samarbejde. Ligeledes tager vi ikke kontakt til kandidater, som stadig er ansatte i den virksomhed, vi har rekrutteret dem til.

Som ansøger sikrer vi dig fuld fortrolighed i hele processen, både i forhold til din nuværende arbejdsgiver samt hvad angår fortrolige oplysninger under interviewet. Alle oplysninger om vores kandidater opbevares i henhold til Persondataloven, og Bloom er godkendt af Datatilsynet.

Vi videregiver ikke oplysninger om vores kunder og kandidater uden deres samtykke.